Набавка протоколарних поклона – уметничких предмета ауторке Марије Јовановић