Radni ručak- domaćin šеf Dеlеgacijе Evropskе unijе u Srbiji, ambasador Sеm Fabrici