Sastanak sa najuspеšnijim studеntima Prištinskog univеrzitеta sa privrеmеnim smеštajеm u Kosovskoj Mitrovici