Sastanak sa prеdsеdnikom Rеpublikе Srpskе i prеdsеdnikom Srpskog nacionalnog vеća