Sastanak sa prеdstavnicima Misijе Mеđunarodnog monеtarnog fonda