Sastanak sa zamеnikom pomoćnika državnog sеkrеtara Sjеdinjеnih Amеričkih Država