Услуга посредовања при куповини авионских карата за потребе службених путовања у иностранство