ОДЛУКA О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА у поступку јавне набавке мале вредности услуге штампања за потребе Генералног секретаријата председника Републике

ОДЛУКA О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА у поступку јавне набавке мале вредности услуге штампања за потребе Генералног секретаријата председника Републике