Служба за сарадњу са медијима

Односи са јавношћу  

Председник Републике и остали функционери комуницирају са јавношћу путем саопштења, изјава, интервјуа, као и на конференцијама за новинаре. Домаћи и акредитовани дописници страних медија у Београду обавештавају се благовремено, најкасније дан раније, путем факса и електронске поште, о активностима председника Републике које је могуће медијски испратити.  

Служба за сарадњу са медијима задужена је за комуникацију са медијима и односе са јавношћу. Комуникација са медијима одвија се електронским, писаним и усменим путем. Представницима медија су на располагању три фиксне телефонске линије, у радно време. Уједно, све домаће редакције и акредитовани дописници иностраних редакција обавештени су о бројевима мобилних телефона запослених у Прес служби председника Републике који су доступни и ван радног времена.  

У случајевима када из организационих, протоколних или других разлога није омогућено присуство представника медија, Служба за сарадњу са медијима доставља медијима видео, аудио и фотографски материјал о одређеним званичним и службеним активностима председника Републике.  

Снимање спољашности и унутрашњости зграде председника Републике за потребе медија или слично, организује се у сарадњи са Службом за сарадњу са медијима и Службом обезбеђења председника Републике, и то уз претходно упућивање писаног захтева.  

Саветник за односе са јавношћу, шеф Службе за сарадњу са медијима председника Републике или његов заменик, разматрају и обрађују све пристигле захтеве и након тога, у зависности од проблематике, заинтересованој страни се упућује одговор.  

ЗАХТЕВ ЗА ИНТЕРВЈУ  

Захтев за интервју са председником Републике или другим функционером Кабинета председника Републике можете попунити овде.    

УПУТСТВО ЗА АКРЕДИТОВАЊЕ  

Новинари и пратеће ЕНГ и фото екипе заинтересовани да прате најављене активности председника и других функционера акредитују се у Служби за сарадњу са медијима за сваки појединачни догађај, путем мејла mediji@predsednik.rs   

Телефони: (011) 3043 086
Факс: (011) 3030-868
Е-маил: mediji@predsednik.rs  
Радно време: 08.30-16.30