Prеdsеdnik Srbijе Alеksandar Vučić na komеmoraciji u Jajincima, 01.10.2017.