Odnosi sa javnošću

Predsednik Republike i ostali funkcioneri komuniciraju sa javnošću putem saopštenja, izjava, intervjua, kao i na konferencijama za novinare. Domaći i akreditovani dopisnici stranih medija u Beogradu obaveštavaju se blagovremeno, najkasnije dan ranije, putem faksa i elektronske pošte, o aktivnostima predsednika Republike koje je moguće medijski ispratiti.
 
Služba za saradnju sa medijima zadužena je za komunikaciju sa medijima i odnose sa javnošću. Komunikacija sa medijima odvija se elektronskim, pisanim i usmenim putem. Predstavnicima medija su na raspolaganju fiksne telefonske linije, u radno vreme. Ujedno, sve domaće redakcije i akreditovani dopisnici inostranih redakcija obavešteni su o brojevima mobilnih telefona zaposlenih u Pres službi predsednika Republike koji su dostupni i van radnog vremena.
 
U slučajevima kada iz organizacionih, protokolnih ili drugih razloga nije omogućeno prisustvo predstavnika medija, Služba za saradnju sa medijima dostavlja medijima video, audio i fotografski materijal o određenim zvaničnim i službenim aktivnostima predsednika Republike.
 
Snimanje spoljašnosti i unutrašnjosti zgrade predsednika Republike za potrebe medija ili slično, organizuje se u saradnji sa Službom za saradnju sa medijima i Službom obezbeđenja predsednika Republike, i to uz prethodno upućivanje pisanog zahteva.
 
ZAHTEV ZA INTERVJU
 
Zahtev za intervju sa predsednikom Republike ili drugim funkcionerom Kabineta predsednika Republike možete poslati  na adresu mediji@predsednik.rs
 
UPUTSTVO ZA AKREDITOVANjE
 
Novinari i prateće ENG i foto ekipe zainteresovani da prate najavljene aktivnosti predsednika i drugih funkcionera akredituju se u Službi za saradnju sa medijima za svaki pojedinačni događaj, putem mejla mediji@predsednik.rs
 
Telefoni: (011) 3043 086
Faks: (011) 3030-868
E-mail: mediji@predsednik.rs
Radno vreme: 07.30-15.30
Podeli

Pitajte predsednika

Vaša pitanja možete poslati putem pošte na adresu:

GENERALNI SEKRETARIJAT
PREDSEDNIKA REPUBLIKE

(Pitajte predsednika) ulica Andrićev venac 1
11 000 BEOGRAD

Ili putem elektronske pošte:

predstavkegradjana@predsednik.rs

Radi dostavljanja odgovora, molimo Vas da prilikom obraćanja dostavite kontakt podatke (ime, prezime, grad/opština, adresa, imejl adresa/kontakt telefon).