Savetnici

Savetnici predsednika Republike obavljaju najsloženije analitičke, savetodavne i druge odgovarajuće poslove za potrebe predsednika Republike koji se odnose na državno uređenje, izgradnju i funkcionisanje političkog sistema i inicijativu za donošenje novih kao i primenu postojećih zakona, privredna kretanja i razvoj ekonomskog sistema, odbranu i bezbednost, rad Narodne skupštine Republike Srbije i Vlade Republike Srbije i drugih državnih organa, odnose Republike Srbije sa drugim državama i međunarodnim organizacijama, informisanje, saradnju sa naučnim i drugim institucijama, ostvarivanje građanskih i ljudskih prava i prava nacionalnih manjina, kao i druge stručne poslove.
 
Savetnici predsednika Republike:
 
• Tatjana Jović
• Milorad Veljović
• Suzana Vasiljević
• Verica Lazić
• Veselin Milić
• Nenad Mihailović
• Dejan Savić
Podeli

Pitajte predsednika

Ime i prezime je obavezno polje.
Telefon je obavezno polje.
Тema je obavezno polje.
Еlektronska pošta je neispravna.
Poruka je obavezno polje.