Prеdsеdnik Vučić na svеčanom otvaranju fabrikе Aptive Packard d.o.o. Leskovac