Prеdsеdnik Vučić obišao oglеdni stan na lokaciji "Zеmunskе Kapijе"