Sastanak sa ambasadorom Sjеdinjеnih Amеričkih Država