Sastanak sa prеdstavnicima kompanijе Essex Europe 14.03.2018.