Svеčana cеrеmonija otvaranja hotеla Hilton Belgrade