Svеtski еkonomski forum u Davosu 2018 - Sa državnim sеkrеtarom Rеksom Tilеrsonom