Javne nabavke

06.08.2020. - 16:05

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma i obaveštenje o zaključenju sporazuma za javnu nabavku male vrednosti broj 1/2020 - usluge štampanja za potrebe Generalnog sekretarijata predsednika Republike

1.Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke male vrednosti broj 1/2020 usluge štampanja za potrebe Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

2. Obaveštenje o zaključenom sporazumu u postupku javne nabavke male vrednosti broj 1/2020 usluge štampanja za potrebe Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

Pitajte predsednika

Ime i prezime je obavezno polje.
Telefon je obavezno polje.
Тema je obavezno polje.
Еlektronska pošta je neispravna.
Poruka je obavezno polje.