Javne nabavke

13.07.2018. - 15:59

ODLUKA O ZAKLjUČENjU OKVIRNOG SPORAZUMA u postupku javne nabavke male vrednosti usluge štampanja za potrebe Generalnog sekretarijata predsednika Republike

ODLUKA O ZAKLjUČENjU OKVIRNOG SPORAZUMA u postupku javne nabavke male vrednosti usluge štampanja za potrebe Generalnog sekretarijata predsednika Republike

Pitajte predsednika

Ime i prezime je obavezno polje.
Telefon je obavezno polje.
Тema je obavezno polje.
Еlektronska pošta je neispravna.
Poruka je obavezno polje.