Na listi najuticajnijh naučnika sveta

Najbolje iz Srbije

09.04.2021. - 09:32

Na listi najuticajnijh naučnika sveta

Univerzitet Stenford je objavio listu sa imenima dva odsto najuticajnijih naučnika u svetu, baziranu na standardizovanoj metrici citiranja svih naučnika i naučnih disciplina. Na njoj su i naučnici sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu

Na listi za kalendarsku 2019. godinu nalaze se naučnici sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu: profesori dr Ljubiša Kočinac, dr Dragan Đorđević i dr Dijana Mosić sa Departmana za matematiku.
 
Na listi najuticajnijh naučnika sveta

Privatna arhiva

Takođe, na njoj je i profesor dr Niko Radulović sa Departmana za hemiju. Njihova imena se nalaze među 45 naučnika sa ove liste koji su iz Srbije.
 
“Jako sam se iznenadio kada sam čuo da se nalazim na prestižnoj listi Univerziteta Stenford među 100.000 najuticajnijih svetskih naučnika za 2019. godinu, a još čudnije je to što sam za to saznao od koleginice iz Beograda. Jednostavno, nisam ni pomišljao na nešto tako, pa nisam ni pogledao listu kada je objavljena. Ovo, svojevrsno priznanje, jedno je od najznačajnijih priznanja od mog prvog objavljenog rada”, kaže profesor dr Niko Radulović.
 
Na listi najuticajnijh naučnika sveta

Privatna arhiva

Stenfordova lista se formira svake godine, ali za prethodnu, kako bi podaci bili što precizniji. Kvalifikuje naučnike u 22 oblasti na osnovu velikog broja parametara. Sve se to poredi sa ostalim naučnicima u oblasti kojom se bave.
 
Nagrada je značajna, ne samo za mladog niškog naučnika dr Nika Radulovića, već i za fakultet na kome radi, pa i sam Univerzitet u Nišu. Radulović objašnjava da citiranost profesora sa niških fakulteta doprinosi i boljoj poziciji, kako fakulteta, tako i Univertiteta na Šangajskoj listi.
 
Na listi najuticajnijh naučnika sveta

Privatna arhiva

Osim što radi sa svojim studentima, Radulović priprema i srednjoškolce za takmičenje iz hemije zajedno sa kolegom Dušanom Slovićem sa Hemijskog fakulteta u Beogradu. Njihovi takmičari postižu značajne rezultete na međunarodnim takmičenjima. Ovaj niški naučnik je na Prirodno-matematičkom fakultetu od 2005. godine i do danas je objavio preko 240 naučnih radova. Ovo nije prvi put da se njegovi radovi nađu među najcitiranijim radovima u svetu.
 
Na listi najuticajnijh naučnika sveta

Privatna arhiva

“Pre osam godina je „Skopus“, indeksna baza u okviru jednog od najvećih svetskih izdavača, pravila pregled najmlađih i najcitiranijih naučnika u svojim oblastima, među kojima se našlo i moje ime”, za kraj ističe Radulović.
Podeli

Pitajte predsednika

Ime i prezime je obavezno polje.
Telefon je obavezno polje.
Тema je obavezno polje.
Еlektronska pošta je neispravna.
Poruka je obavezno polje.