Saopštenja

23.04.2019. - 14:51

Ukazi povodom Dana Vojske Srbije

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, povodom Dana Vojske Srbije, doneo je ukaze o postavljenjima na nove dužnosti, unapređenju u viši čin i vanrednim unapređenjima:

A) POSTAVLjENjE NA DUŽNOST :
 
NAČELNIK VOJNOG KABINETA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SRBIJE
brigadni general RADOVIĆ Milan SINIŠA.
 
NAČELNIK ŠTABA KOMANDE ZA OBUKU
pešadijski pukovnik DEJANOVIĆ Mile NIKOLA.
 
NAČELNIK UPRAVE ZA LOGISTIKU (J – 4) GENERALŠTABA VOJSKE SRBIJE
pukovnik tehničke službe PETKOVIĆ Svetislava SRĐAN.
 
B) UNAPREĐENjA U VIŠI ČIN:
general-potpukovnik: general-major RADOVANOVIĆ Tugomira GORAN. brigadni general: pukovnik atomsko-biološko-hemijske službe KRESOVIĆ Milana SINIŠA;  pukovnik oklopnih jedinica TRAMOŠLjIKA Save ŽELjKO; pukovnik oklopnih jedinica NASKOVIĆ Slobodana ZORAN; pešadijski pukovnik STAMENKOVIĆ Dobrivoja SLAĐAN; pukovnik artiljerijsko-raketnih jedinica za PVD JANKOVIĆ Milenka TIOSAV; pešadijski pukovnik IRIŠKIĆ Fehima SAVO; pešadijski pukovnik ČUPIĆ Slobodana MIROLjUB; pukovnik artiljerijsko-raketnih jedinica za PVD POPOVIĆ Radovina MILAN; pukovnik telekomunikacija ĐOLOVIĆ Miljojka LjUBIŠA;
 
C) VANREDNO UNAPREĐENjE U ČIN:
- GENERALA
general-potpukovnik MOJSILOVIĆ Milosava MILAN.
- BRIGADNOG GENERALA
intendantski pukovnik JOVANIĆ Milana ĐURO.
 
 Beograd, 23. april 2019. godine

Pitajte predsednika

Ime i prezime je obavezno polje.
Telefon je obavezno polje.
Тema je obavezno polje.
Еlektronska pošta je neispravna.
Poruka je obavezno polje.