Саветници

Саветници председника Републике обављају најсложеније аналитичке, саветодавне и друге одговарајуће послове за потребе председника Републике који се односе на државно уређење, изградњу и функционисање политичког система и иницијативу за доношење нових као и примену постојећих закона, привредна кретања и развој економског система, одбрану и безбедност, рад Народне скупштине Републике Србије и Владе Републике Србије и других државних органа, односе Републике Србије са другим државама и међународним организацијама, информисање, сарадњу са научним и другим институцијама, остваривање грађанских и људских права и права националних мањина, као и друге стручне послове.

Саветници председника Републике:

  •