Leskovčanka na prestižnoj listi svetskih naučnika

Najbolje iz Srbije

15.06.2022. - 09:30

Leskovčanka na prestižnoj listi svetskih naučnika

„Ko čini dobro, od njega se još više dobra očekuje”, reči su Andrića koje opisuju impozantnu biografiju i dela mlade naučnice dr Aleksandre Cvetanović Kljakić iz Leskovca

Dr Aleksandra Cvetanović Kljakić je diplomirala na Tehnološkom fakultetu u Leskovcu, na smeru hemijsko i biohemijsko inženjerstvo, dok je zvanje doktora nauka u oblasti farmaceutskog inženjerstva stekla na Tehnološkom fakultetu Novi Sad gde je i zaposlena, u zvanju naučnog saradnika, na Katedri za biotehnologiju i farmaceutsko inženjerstvo. Istovremeno je angažovana i kao posebni savetnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za oblast prehrambene tehnologije, kontrole kvaliteta hrane i bezbednost hrane.
 
Leskovčanka na prestižnoj listi svetskih naučnika

Privatna arhiva

Njeno istraživanje je posebno usmereno ka biološki aktivnim komponentama prirodnog porekla, savremenim tehnikama ekstrakcije (ekstrakcije sub/superkritičim fluidima, ekstrakcija prirodnim eutektičkim smešama, kuplovane ekstrakcione tehnike), hemijskoj i biološkoj karakterizaciji prirodnih proizvoda, kao i valorizaciji bio-otpada biljnog porekla.
 
Tokom doktorskih studija bila je stipendista programa za mobilnost studenata (CEEPUS) što joj je omogućilo usavršavanje u oblasti jonske hromatografije (3D- PAD-IC) na Fakultetu za hemijsko inženjerstvo i tehnologiju u Zagrebu. Postdoktorsko usavršavanje dr Aleksandra Cvetanović je izvodila na Hemijskom fakultetu, Univerziteta Nikola Kopernik u Torunju (Poljska). Tokom boravka u Poljskoj njen rad je bio usmeren ka sofisticiranim hromatografskim tehnikama za analizu bioaktivnih jedinjenja - superkritična hromatografija (SFC); tečna i gasna hromatografija (UHPLC-MS/MS, GC/MS), FLASH i TLC hromatografija. Takođe, postodkotorsko istraživanje u oblasti analitičke hemije je obavljala i na Moskovskom državnom univerzitetu Lomonosov.
 
Leskovčanka na prestižnoj listi svetskih naučnika

Privatna arhiva

U znak priznanja za ostvarene rezultate u oblasti tehnološkog inženjerstva, kao i za doprinos u promociji grada Leskovca, gradonačelnik Leskovca dr sci. med.Goran Cvetanović joj je dodelio Oktobarsku medalju. Dobitnica je nagrade za doktorsku disertaciju koja je dala najviši doprinos nauci na univerzitetima u Republici Srbiji u oblasti zaštite životne sredine, kao i nagrade za najbolje saopštenje na međunarodnoj konferenciji „With Food to Health” održanoj u Osijeku 2016. godine. Laureatkinja je Danubius nagrade za mladog istraživača za Srbiju za 2019. godinu. Dr Aleksandra Cvetanović Kljakić je bila počasni gost kineske Akademije za šumarstvo u Pekingu kada se našla među odabranim svetskim naučnicima i bila jedini predstavnik Srbije i zemalja u okruženju na prestižnoj ceremoniji organizovanoj povodom 60 godina postojanja Akademije. Ovom prilikom njeno ime se našlo na listi 100 odabranih svetskih naučnika.
 
Leskovčanka na prestižnoj listi svetskih naučnika

Privatna arhiva

Ogromna čast dr Aleksandri Cvetanović Kljakić stigla je i 2021. godine iz Kine, kada je Kineska akademija za šumarstvo izabrala da bude među svega 16 naučnika iz celog sveta koji imaju prilike da budu predavači po pozivu na visokoobrazovnim institucijama koje funkcionišu pod okriljem Kineske akademije za šumarstvo. Dr Aleksandri Cvetanović Kljakić je predavač kineskim studentima svih nivoa studija na Institutu za hemijsku industriju šumskih proizvoda, Univerzitetu u Nankingu u pokrajini Đangsu.
 
Tokom dosadašnjeg rada, bila je angažovana u realizaciji nacionalnog projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (TR31013), dva bilateralna projekta, i jednog međunarodnog projekta finansiranog od strane poljskog Centra za istraživanje i razvoj (Plantarum Project), a kao rukovodilac koordinirala je i predvodila tim naučika na projektu finansiranom od strane Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost AP Vojvodine. Trenutno je uključena u realizaciju nacionalnog PROMIS projekta, kao i nacionalnog IDEJA projekta u okviru kojeg rukovodi odabranim radnim paketima. Takođe, dr Aleksandra Cvetanović rukovodi timom mladih doktora nauka uključenim u realizaciju projekta u okviru poziva „Pokreni se za nauku”. U okviru pomenutog projekta, tim mladih naučnika se suočava sa problemom koji se odnosi na izazove Kovid pandemije, a u vezi imunologije ljudi i njihovog imunološkog odgovora na napade mikrobioloških infekcija. Takođe, član je i međunarodnog projekta koji se realizuje u okviru COST akcije.
 
Leskovčanka na prestižnoj listi svetskih naučnika

Privatna arhiva

Autor je i koautor više od 100 naučnih radova, među kojima je oko 50 radova sa SCI liste. Samostalni je autor pet poglavlja u knjigama renomiranih svetskih izdavača i koautor većeg broja tehničkih rešenja koja se primenjuju na industrijskom nivou. Na ovaj način, rezultati njenih istraživanja nailaze na praktičnu primenu u pogonima na teritoriji Srbije, čime daje doprinos razvoju srpske privrede. Indeks njene citiranosti iznosi 700, dok je vrednost njenog hindeksa 17. Ukupni indeks naučne kompetentnosti dr Aleksandre Cvetanović ima vrednost blizu 500. Rezultate svog rada prezentovala je i kao plenarni predavač na više međunarodnih skupova, među kojima su konferencije u Libanu, Rusiji, Kini, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, kao i mnogi drugi. Aktivno se bavi recenziranjem radova u časopisima sa SCI liste, i član je AEIC međunarodnog ekpsertskog tima recezenata.Tokom dosadašnjeg rada bila je član naučnih odbora mnogobrojnih međunarodnih konferencija širom sveta.
 
Mlada naučnica je najbolji ambasador grada Leskovca i čitave Srbije, promoter pravih vrednosti i predstavlja mladost rodnog grada na koju buduće generacije mogu da se ugledaju. Aktivno se bavi promocijom nauke među mladima, trudeći se da pokaže da je put koji se temelji na znanju i ulaganjima u prave vrednosti, put koji donosi uspeh, prosperitet i put kojim se treba kretati.
Podeli

Pitajte predsednika

Vaša pitanja možete poslati putem pošte na adresu:

GENERALNI SEKRETARIJAT
PREDSEDNIKA REPUBLIKE

(Pitajte predsednika) ulica Andrićev venac 1
11 000 BEOGRAD

Ili putem elektronske pošte:

predstavkegradjana@predsednik.rs

Radi dostavljanja odgovora, molimo Vas da prilikom obraćanja dostavite kontakt podatke (ime, prezime, grad/opština, adresa, imejl adresa/kontakt telefon).