,,Ne postoje prepreke – to su koraci na putu do uspeha!“

Najbolje iz Srbije

07.09.2021. - 09:30

,,Ne postoje prepreke – to su koraci na putu do uspeha!“

Jelena Stanković, mlada naučnica iz Leskovca, svoju stazu uspeha gradi sigurnim koracima u koju je uložila mnogo truda, rada, vremena i upornosti. Za cilj koji želi da ostavari ne postoje prepreke, jer se fokusira na stvari koje želi, a ne kojih se plaši

Srednju ekonomsku školu „Đuka Dinić“ završila je u svom rodnom gradu. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Nišu na smeru Poslovno upravljanje, modul Marketing 2016. godine, sa prosečnom ocenom 9.65, dok je zvanje master ekonomista stekla na modulu Marketing 2017. godine, na istom fakultetu, sa prosečnom ocenom 10.00. Upisala je doktorske akademske studije školske 2017/2018 godine na Ekonomskom fakultetu u Nišu, smer Poslovno upravljanje i time se uvrstila u red mladih naučnika Univerziteta u Nišu.
 
Jelena je u fazi izbora teme za izradu doktorske disertacija, a kao ključne oblasti njenog interesovanja, u okviru ekonomije kao društvene nauke, su marketing i menadžment, u cilju uspešnog obavljanja širokog spektra marketing aktivnosti u različitim organizacijama i institucijama, kako u našoj zemlji tako i u zemljama širom sveta.
 
,,Ne postoje prepreke – to su koraci na putu do uspeha!“

Privatna arhiva

Impozantne rezultate koje je ostvarila tokom studiranja potvrdila je time što je višestruko nagrađivana brojnim stipendijama i nagradama. Dobitnica je republičke stipendije Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u toku druge i treće godine osnovnih akademskih studija i prve godine master studija.
 
U školskoj 2015/2016 godini dobitnica je stipendije Fonda za mlade talente Republike Srbije – „Dositeja“, pri Ministarstvu omladine i sporta, kao i stipendije za doktorante Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja čiji je cilj podsticati mlade za naučnoistraživački rad.
 
Jelena sa ponosom ističe da je od početka studiranja imala potporu rodnog grada, s obzirom na to da je dobitnica nagrade Fonda za mlade talente grada Leskovca pri Kancelariji za mlade, a jedna od najdražih nagrada joj je Oktobarsko priznanje grada Leskovca za izuzetan doprinos u nauci 2020. godine. Jelena poseduje sertifikate iz oblasti Digitalnog marketinga i to sertifikat o završenom kursu Digitalni marketing agencije Eduka plus iz Niša i Masterboks kurs agencije Likes and cookies. Učestvovala je na brojnim predavanjima i forumima koje je organizovao Ekonomski fakultet u Nišu, kao i na predavanjima izvan fakulteta, kao što je studentska organizacija Aegee.
 
,,Ne postoje prepreke – to su koraci na putu do uspeha!“

Privatna arhiva

Svoje prvo naučno iskustvo stekla je 2017. godine kada je angažovana kao saradnik u nastavi na Ekonomskom fakultetu u Nišu i izvodi vežbe na predmetima Marketing, Marketing komuniciranje i Ponašanje potrošača. Bila je saradnik projekta DAR – „Doprinos akademaca razvoju“ čiji je cilj bio povezivanje fakulteta kao obrazovne institucije i privrede.
 
Kroz saradnju Fakulteta i preduzeća, studenti su „darivali“ svoje znanje, sposobnosti i kreativnost, radi unapređenja poslovanja preduzeća. Bila je angažovana kao istraživač na projektu „Unapređenje konkurentnosti javnog i privatnog sektora umrežavanjem kompetencija u procesu evropskih integracija Srbije”.
 
Trenutno je član Saveta za visokoškolsko obrazovanje Akademije Južna Srbija i član je koordinacionog tima za izradu Strategije za mlade grada Leskovca za period 2021-2025. Dobila je i zvanje istraživač-pripravnik Univerziteta u Nišu i time se uvrstila u red mladih istraživača. Bliža tematska područja njenog opredeljenja za naučni rad i usavršavanje su brend menadžment, digitalni marketing i ponašanje potrošača. (Ko)autor je u velikom broju naučnih radova koji su objavljeni u naučnim zbornicima i časopisima kako domaćeg tako i međunarodnog značaja. Uzima učešće u velikom broju domaćih i međunarodnih konferencija i dalje se usavršava i pohađa seminare i obuke iz pomenutih oblasti.
 
I pored brojnih izazova sa kojima se suočavala tokom studija, Jelena svojim koracima gradi bogatu naučnu karijeru u rodnom gradu, jer je svesna podrške koju joj pruža njeno rodno mesto. Njena poruka za sve mlade koji su nesigurni stazom kojom koračaju je „Da zajedno budimo svesni podrške države i rodnog grada, vratimo ono što su uložili u nas, budemo potpora rodnom gradu tako što ćemo dalje ulagati u sebe i ostati ovde, jer mi smo budućnost. Iskoristite priliku stičite nova znanja na fakultetima u drugim gradovima, u drugim državama, ali vratite se ovde da zajedno prosejemo znanje i učinimo našu zemlju boljim mestom za život.“
 
Najveći uspeh svake države jesu mladi, obrazovani ljudi, jer upravo su oni zalog sadašnjosti za bolju budućnost.
Podeli

Pitajte predsednika

Vaša pitanja možete poslati putem pošte na adresu:

GENERALNI SEKRETARIJAT
PREDSEDNIKA REPUBLIKE

(Pitajte predsednika) ulica Andrićev venac 1
11 000 BEOGRAD

Ili putem elektronske pošte:

predstavkegradjana@predsednik.rs

Radi dostavljanja odgovora, molimo Vas da prilikom obraćanja dostavite kontakt podatke (ime, prezime, grad/opština, adresa, imejl adresa/kontakt telefon).