Predsednistvo.jpg

Saopštenja

24.01.2013. - 11:57

Uštede u kabinetu predsednika Nikolića

Beograd, 24. januar 2013. godine – Nakon dolaska Tomislava Nikolića predsednika Republike Srbije na Andrićev venac, zatečena je gotovo prazna kasa sa potrošenih 80 odsto sredstava, što je više od 194 miliona RSD iz planiranog budžeta. Nakon analize troškova, utvrđeno je da su sredstva neracionalno trošena, naročito u delu reprezentacije, mobilnih telefona, korišćenja službenih automobila i troškova putovanja u inostranstvo.

Predsednik Tomislav Nikolić je uveo nove standarde i pravila značajno smanjio troškove, te nije bilo potrebe da se predsedništvo zadužuje kod vlade Srbije i pokrije manjak u budžetu.

Da bi se na praktičnom primeru pokazalo domaćinsko poslovanje na Andrićevom vencu, u periodu od šest meseci 2011. godine u odnosu na isti period 2012. godine, recimo i to da su troškovi putovanja u inostranstvo gotovo dva i po puta manji, a ukupan broj putovanja u predsedništvu je ostao nepromenjen. Zatim, troškovi reprezentacije su smanjeni četiri puta, tako da je u prethodnom periodu budžet premašen za 10 procenata, dok sadašnji korisnici nisu utrošili ni jednu trećinu planiranih sredstava (zaposleni sami snose troškove reprezentacije, osim u izuzetnim slučajevima). U apsolutnom iznosu trošak reprezentacije prethodnog sastava iznosio je 8.251.286,00 RSD.

Što se tiče troškova mobilnih telefona, ukupno je prethodna garnitura potrošila 8.465.255 RSD, dok je aktuelna postavka utrošila 2.828.688 RSD, što je gotovo četiri puta manje.

Ukupna ušteda za pomenuti period iznosi 30 miliona dinara, uz pokrivanje troškova koji su zatečeni u prvih šest meseci 2012. godine.

Iz svega navedenog proističe da je racionalno i domaćinsko upravljanje sredstvima moguće i da je to primer kakav bi trebalo da slede i druge državne institucije. 

Podeli

Pitajte predsednika

Ime i prezime je obavezno polje.
Telefon je obavezno polje.
Тema je obavezno polje.
Еlektronska pošta je neispravna.
Poruka je obavezno polje.