Zvanična poseta predsednika Republike Azerbejdžan

Saopštenja

23.11.2022. - 13:31

Zajednička izjava predsednika Republike Srbije i predsednika Republike Azerbejdžan

Na poziv predsednika Republike Srbije, g. Aleksandra Vučića, predsednik Republike Azerbejdžan, g. Ilham Alijev, boravio je 23. novembra 2022. godine u zvaničnoj poseti Republici Srbiji.

Predsednik Republike Srbije i predsednik Republike Azerbejdžan (u daljem tekstu: „Strane“), 
 
razgovarali su o perspektivama razvoja srpsko-azerbejdžanskih odnosa i pozivajući se na „Deklaraciju o prijateljskim odnosima i strateškom partnerstvu između Republike Srbije i Republike Azerbejdžan” koja je potpisana u Bakuu 8. februara 2013. godine i na „Zajednički akcioni plan o strateškom partnerstvu između Republike Srbije i Republike Azerbejdžan“ potpisan u Bakuu, 21. maja 2018. godine, potvrdili su zajedničke interese za produbljivanje strateškog partnerstva između Republike Srbije i Republike Azerbejdžan.
 
Strane izjavljuju sledeće:
 
1. Ponovo potvrđujući svoju posvećenost ciljevima i načelima Povelje Ujedinjenih nacija, Republika Srbija i Republika Azerbejdžan odlučno međusobno podržavaju suverenitet, teritorijalni integritet i nepovredivost međunarodnih granica.
2. Strane izražavaju spremnost da neguju politički dijalog u svim oblastima strateške bilateralne saradnje, kao i o međunarodnim i regionalnim pitanjima od zajedničkog interesa.
3Strane ističu značaj bliže koordinacije svojih inicijativa koje su predložile u okviru međunarodnih organizacija čije su članice Republika Srbija i Republika Azerbejdžan, a posebno Ujedinjenih nacija i njenih specijalizovanih institucija, Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, Saveta Evrope i Organizacije za crnomorsku ekonomsku saradnju. Takođe ističu spremnost da zajednički deluju u okviru Pokreta nesvrstanih zemalja i Programa „Partnerstvo za mir“ Organizacije Severnoatlantskog pakta.
4Strane ističu neophodnost jačanja kako bilateralne tako i multilateralne saradnje u borbi protiv širenja oružja za masovno uništenje, terorizma, separatizma, ekstremizma, transnacionalnog organizovanog kriminala, nezakonite trgovine oružjem, narkoticima i psihotropnim supstancama, trgovine ljudima, pranja novca, krivičnih dela u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, kao i drugih novih bezbednosnih izazova.
5. Strane naglašavaju da će se dve države uzdržati od bilo kakvih radnji koje štete odnosima strateškog partnerstva i da će se međusobno obaveštavati i odmah obaviti konsultacije u slučaju bilo kakve pretnje. Strane potvrđuju svoje obaveze da spreče korišćenje svoje teritorije, komunikacionih sistema i druge infrastrukture od strane bilo kojeg međunarodnog aktera u svrhu pripreme ili izvođenja oružane agresije ili drugih neprijateljskih akcija i pretnji protiv država Strana.
6. Strane podstiču razmenu poseta na različitim nivoima, intenziviranje i širenje kontakata između parlamentaraca i šefova ministarstava, predstavnika relevantnih struktura, u cilju produbljivanja strateškog partnerstva i jačanja međusobnih aktivnosti. 
7. Strane ističu značajnu ulogu međuparlamentarnih grupa prijateljstva koje deluju u Narodnoj skupštini Republike Srbije i Mili Medžlisu Republike Azerbejdžan u jačanju prijateljskih i obostrano korisnih odnosa između dve države. 
8. Imajući u vidu da su međusobna ulaganja jedan od osnovnih podsticaja ekonomske saradnje, Strane izražavaju spremnost da jačaju, štite i promovišu ulaganja u oblastima od zajedničkog interesa. 
9. Strane konstatuju da pridaju poseban značaj aktivnosti Međuvladine komisije Republike Srbije i Republike Azerbejdžan za trgovinu i ekonomsku saradnju i podržavaju održavanje njenih sastanaka na redovnoj osnovi. U tom kontekstu, ističu značaj ulaganja zajedničkih napora u cilju povećanja obima međusobne trgovine i diversifikacije njene nomenklature. 
10Strane podržavaju stvaranje povoljnih uslova za preduzetništvo, organizovanje zajedničkih poslovnih događaja u cilju razvoja bilateralnih poslovnih odnosa, kao i širenje direktnih veza između poslovnih zajednica dveju zemalja. 
11. Konstatujući izuzetnu ulogu turizma u obezbeđivanju ekonomskog rasta, Strane naglašavaju neophodnost zajedničkog delovanja u tom pravcu. 
12. Strane podstiču razmenu iskustava i unapređenje saradnje u oblasti multikulturalizma, nauke i obrazovanja, zdravstva, životne sredine, socijalne zaštite, omladinske i sportske politike između dve države, između ostalog, kroz održavanje redovnih bilateralnih sastanaka i dana kulture. 
13. Strane stimulišu uspostavljanje direktnih kontakata između gradova dve države u trgovinsko-ekonomskoj, naučno-tehničkoj i kulturno-humanitarnoj oblasti i u tom pogledu visoko cene izgradnju veza bratimljenja između gradova Republike Srbije i gradova Republike Azerbejdžan. 
14. Strane su se saglasile o formiranju Saveta za strateško partnerstvo između Republike Srbije i Republike Azerbejdžan u cilju efikasnog rešavanja prioritetnih pitanja od zajedničkog interesa i podizanja bilateralnih odnosa strateškog partnerstva na kvalitativno novi nivo. 
 
Potpisano u Beogradu, 23. novembra 2022. godine, u dva originalna primerka, svaki na srpskom, azerbejdžanskom i engleskom jeziku. 
 
 

Pitajte predsednika

Vaša pitanja možete poslati putem pošte na adresu:

GENERALNI SEKRETARIJAT
PREDSEDNIKA REPUBLIKE

(Pitajte predsednika) ulica Andrićev venac 1
11 000 BEOGRAD

Ili putem elektronske pošte:

predstavkegradjana@predsednik.rs

Radi dostavljanja odgovora, molimo Vas da prilikom obraćanja dostavite kontakt podatke (ime, prezime, grad/opština, adresa, imejl adresa/kontakt telefon).