Кабинет

Кабинетом председника Републике руководи шеф Кабинета, а у оквиру Кабинета раде саветници председника, као и Протокол председника Републике, Канцеларија ордена и Служба за сарадњу са медијима председника Републике.

Шеф кабинета

Шеф Кабинета председника Републике руководи Кабинетом председника Републике, стара се о благовременом извршавању обавеза и активности председника Републике и остваривању сарадње са одговарајућим државним и другим организацијама и институцијама ради утврђивања ставова и креирања, односно спровођења политике.