Служба за сарадњу са медијима

Служба за сарадњу са медијима задужена је за комуникацију са медијима, и односе са јавношћу.  

Шеф службе за сарадњу са медијима у Кабинету председника Републике
Вук Фатић
011/304-3086