Устав Републике Србије

Република Србија

Република Србија је демократска држава заснована на владавини права и социјалној правди, начелима грађанске демократије, људским и мањинским правима и слободама и припадности европским принципима и вредностима.

Своју независност Србија је прогласила 5. јуна 2006. године, као међународно правни следбеник Државне заједнице Србија и Црна Гора.

Устав Републике Србије ступио је на снагу 8. новембра 2006. године.