Именик

за грађане:
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ
Андрићев венац 1, 11000 Београд, Србија

е-mail: predstavkegradjana@predsednik.rs


СЛУЖБА ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРОЈЕКТЕ
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ
Булева Михајла Пупина 2, 11070 Београд, Србија
тел. (011) 311-1473; 311-2199; 311-2909

e-mail: predstavkegradjana@predsednik.rs 


за медије:
СЛУЖБА ЗА САРАДЊУ СА МЕДИЈИМА
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ
Андрићев венац 1, 11000 Београд, Србија

e-mail: mediji@predsednik.rs 


за службене контакте:
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ
Андрићев венац 1, 11000 Београд, Србија
www.predsednik.rs

Радно време: 07.30-15.30