Канцеларија ордена

Канцеларија ордена стручно обрађује предлоге за доделу и одузимање одликовања за потребе Комисије за одликовања и обавља друге административно-техничке послове.

 

Шеф Канцеларије ордена –
Оливера Пантелић Глигић
011/3043164