07.11.2017

Именовање Небојше Стефановића, министра унутрашњих послова, на функцију секретара Савета за националну безбедност

Председник Републике Србије Александар Вучић донео је одлуку о именовању Небојше Стефановића, министра унутрашњих послова, на функцију секретара Савета за националну безбедност, на основу члана 7. став 3. Закона о основама уређења служби безбедности Републике Србије.

Секретара Савета именује и разрешава председник Републике Србије. Секретар Савета по функцији обавља посао шефа Бироа за координацију рада служби безбедности.

Секретар Савета се стара о извршавању закључака Савета и обавља друге послове који су одређени пословником и другим актима Савета.

Београд,
07. новембар 2017.