27.07.2017

Председник Вучић примио акредитивна писма изванредног и опуномоћеног амбасадора, шефа делегације Европске уније у Републици Србији

Председник Републике Србије Александар Вучић примио је од изванредног и опуномоћеног амбасадора Сема Фабриција акредитивна писма, којим га председник Европског савета и председник Европске комисије именују за шефа Делегације Европске уније у Републици Србији.

Председник Вучић је, пожелевши амбасадору Фабрицију добродошлицу и успех у вршењу важне и одговорне дужности, нагласио да је за Србију пуноправно чланство у Европској унији један од највиших спољнополитичких приоритета. Српски председник је италијанском дипломати, који ће у наредном периоду у Србији представљати ЕУ, рекао да верује да ће својим искуством, знањем и ангажманом дати важан допринос даљем току преговора о пуноправном чланству.

„Перспектива пуноправног чланства даје снажан подстрек свеобухватним реформама које спроводимо, као и политици помирења и регионалне сарадње на Балкану“, истакао је српски председник. Он је такође рекао да је уверен да свако додатно потврђивање јасне перспективе чланствa има позитиван ефекат на процес приступања Србије ЕУ. Председник Вучић је изразио захвалност на подршци Европске уније као нашег најзначајнијег донатора и нагласио да Србија чак две трећине своје спољно-трговинске размене реализује са чланицама Европске уније.  

Aмбaсaдoр Фaбрици je рeкao дa je дoшao сa oсeћaњeм вeликe oдгoвoрнoсти зa дужнoст кojу ћe oбaвљaти и дa вeoмa дoбрo знa кoликo je Eврoпскa униja пoсвeћeнa eврoпскoj пeрспeктиви Србиje и цeлoг рeгиoнa. Нoви шeф Дeлeгaциje EУ je истaкao дa je примeтиo пoзитивнe кoрaкe кoje Србиja прaви спрoвoдeћи нeoпхoднe рeфoрмe, кao и дoпринoс кojи дaje миру, стaбилнoсти и сaрaдњи нa Зaпaднoм Бaлкaну. Пoсeбнo je истaкao дa je Србиja у прoтeклoм пeриoду пoстиглa знaчajнe eкoнoмскe рeзултaтe.

 

 

ВИДЕО МАТЕРИЈАЛ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ СА ФТП СЕРВЕРА МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ.